ทุนเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

อาจารย์ประจำสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยื่นขอทุนเพื่อเสนอผลผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2566

(ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2566 (สำหรับผู้ที่เดินทางไปเสนอผลงานต่างประเทศ ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2566 )

โดยท่านสามารถอ่านประกาศฯ แนวทาง และรายละเอียดของทุนฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://cmu.to/SPSCMU2023

กระบวนการ

  1. อาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ CMU SPS (https://mis.cmu.ac.th/sps/) เข้าถึงโดยใช้บัญชี cmu.ac.th
  2. Export PDF ของแบบฟอร์ม เสนอผ่านหัวหน้าภาควิชา / สำนักวิชา ถึงคณบดี ทาง CMU-document (ส่งเข้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หมายเหตุ

  1. อาจารย์ควรยื่นขอทุนเสนอผลงานฯ อย่างน้อย 2 เดือน ก่อนถึงกำหนดการเดินทาง
  2. อาจารย์สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริหารงานวิจัยฯ โทร. 053-944829
  3. ขอขอบคุณข้อมูลฉบับสมบูรณ์จากสำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่