สถิติการให้บริการห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์

เดือนการยืมการคืนการยืมต่อออนไลน์
พ.ศ. 2565ต.ค.331394183
พ.ย.341223200
ธ.ค.456325169
พ.ศ. 2566ม.ค.542431146
ก.พ.58145593
รวม2,2511,828791