ขอแสดงความยินดี กับ “เอิร์ท” Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย”

ขอแสดงความยินดี กับ "เอิร์ท" Natchanon Jullamon โฟโต้ มช. รุ่น 8 ในโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย 2565 Young Thai Artist Award 2022 “สาขาภาพถ่าย” ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมชื่อผลงาน : Alien Day ll (The Awakening)

Young Thai Artist Award 2022 เป็นเวทีการประกวดศิลปะสำหรับเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เวทีแห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสสานฝันให้เยาวชนผู้รักงานศิลป์จากทั่วประเทศได้ส่งผลงานสร้างสรรค์เข้าประชันเชิงชั้นด้านศิลปะการคัดเลือกผลงานมีมาตรฐานที่เข้มข้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศที่เปิดสอนด้านศิลปะ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านศิลปะต่างๆ อาทิ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ตลอดจนมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่ทรงเกียรติร่วมพิจารณา ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ กลุ่มคณาจารย์ ศิลปินอิสระ ที่ทรงคุณวุฒิกว่า 60 ท่าน

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคนรักศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานและมีเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพวงการศิลปะไทยให้ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล เพื่อเป็นรากฐานสำคัญต่อวงการศิลปะต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ศิลปินรุ่นใหม่ ได้มาเปล่งประกายแสดงพรสวรรค์ทางศิลปะของตัวเอง