ข้อมูลสถิติการยืมโสตทัศนูปกรณ์ ปีงบประมาณ 2566

ปี พ.ศ.เดือนนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่รวม
2565ตุลาคม011011
2565พฤศจิกายน1501631
2565ธันวาคม251522
2566มกราคม541423
2566กุมภาพันธ์441119
2566มีนาคม13913
2566เมษายน841224