คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๖๓ ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ ๖๓ ปี ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕