คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.Nikolas Evangelos Kolonias ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดี

กับ อาจารย์ ดร.Nikolas Evangelos Kolonias

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์