ดาวน์โหลดสื่อฯ / ไฟล์ต่างๆ

ดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ

 

 

บริการดาวน์โหลดไฟล์ โลโก้ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ของทางคณะวิจิตรศิลป์จ้า..... 

ไฟล์โลโก้

ภาษาไทย :  .PNG  |  .AI

ภาษาอังกฤษ :  .PNG  |  .AI

 

โลโก้ FINE ARTS สำหรับใช้ทั่วไป : JPEG

 

สื่อวีดีทัศน์ต่างๆ

วีดีทัศน์แนะนำ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Fine Arts CMU Presentation 2020

สื่อแอนิเมชั่น แนะนำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทองกวาวเล่าเรื่อง มช. ตอนค่าธรรมเนียมการศึกษา