นศ. วจศ. มช. ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ การประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ นายอภิรัตน์ รัตนศิลา รหัสนักศึกษา 580310131 สาขาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย ได้เข้าร่วมพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดการแสดงพื้นบ้านในสถานศึกษา เยาวชนต้นเเบบด้านดนตรีไทย เเละพิธีมอบโล่โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซนต์ ประจำปี 2561 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย ร่วมเป็นเกียรติในการรับรางวัลดังกล่าว