นศ. สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นายภานุชิต ศรีวิชัย สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ 3 รุ่นอายุ 21-25 ปี การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม