นิทรรศการ​ Messages from​ Thailand​ : UMCS Poland

นิทรรศการ “Messages from Thailand” ผลงาน​ภาพพิมพ์​โลหะของ ศาสตราจารย์เกียรติ​คุณ​พงศ์​เดช​ ไชยคุตร​ ซึ่งได้รับเชิญจาก​ Faculty​ of​ Arts​ of​ Maria Curie-Sklodowska University​ จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์จำนวน​ 25​ ชิ้น​ ณ​ Provincial Public Library Gallery & Museum เมือง​ Lublin ประเทศ​ Poland ในระหว่างวันที่​ 16 ตุลาคม-15​ พฤศจิกายน​ 2562

ภาพจาก : https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,51,messages-from-thailand-fotorelacja,82357.chtm

ภาพจาก : http://insightartsofthailand.blogspot.com/2019/10/messages-from-thailand-umcs-poland.html