นิทรรศการ ACE Thesis Exhibition นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์

? ภาพบรรยากาศนิทรรศการ ACE Thesis Exhibition
? นิทรรศการศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการถ่ายภาพสร้างสรรค์
? วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566)
.
? ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Fine Arts CMU Photo Gallery
.
? ชมบรรยากาศผ่านช่องทาง Youtube
.