ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน (เครื่องจำลองลายลงบนผ้า)

เอกสารดาวน์ดหลด: ประกาศขาย เครื่องจำลองลายลงบนผ้า