ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ชุดถ่ายทอดสดนอกสถานที่) 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดถ่ายทอดสดนอกสถานที่