ประกาศผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220047 สังกัด สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์

ดาวน์โหลดเอกสาร: ประกาศรอบแรก-คุณสมบัติไม่ผ่าน