ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อและกราฟฟิก 2 เครื่อง ของสาขาถ่ายภาพสร้างสรรค์ ภาควิชาสื่อศิลปะ คณะวิจิตรศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์