ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ Chiang Mai University Announcement on the 55th Commencement Ceremony Postponement

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง เลื่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๕๕ แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

………………………………………………………………..

Chiang Mai University Announcement on the 55th Commencement Ceremony Postponement