ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP220002 (แบบมีระยะเวลาจ้าง 3-5 ปี) สังกัดคณะวิจิตรศิลป์ (ส่วนกลาง)

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-EP220002