ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220055-56