202001061-ประกาศคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียง_001