ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่ง นักช่างศิลป์ ตำแหน่งเลขที่ EP220017สังกัด สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ภาควิชาทัศนศิลป์คณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบจิตวิทยา – EP220017 นักช่างศิลป์ สาขาภาพพิมพ์