ประกาศแจ้งผลการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาสหศาสตร์ศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์