ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

เอกสารดาวน์โหลด: ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ