[ประชาสัมพันธ์] งานแสดงสีน้ำขนาดเล็ก small watercolor exhibition

งานแสดงสีน้ำขนาดเล็ก small watercolor exhibition
Visiting scholars report exhibition โดย อาจารย์ Yiwang visiting scholar at Chiang Mai University and an associate professor at Anhui Normal Universityจัดขึ้นวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ขอเรียนเชิญทุกท่านเปิดงานวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 ณ ห้องแกลอรี่คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่