พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์

พิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิจิตรศิลป์​ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ คณะวิจิตรศิลป์ และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาในคณะ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณห้องแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

***โดยแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองสีม่วงของคณะฯ***