มุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์

เวลา 10.00 น. ของวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 วจศ. มช. จัดงาน มุทิตาจิตในวาระเกษียณอายุราชการ อาจารย์อำนวย กันทะอินทร์ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ในโอกาสนี้ คณะวิจิตรศิลป์ ขอให้คุณความดีที่อาจารย์เคยได้สั่งสมมา บันดาลให้อาจารย์อำนวยมีควาสุขหลังเกษียณ