วจศ. มช. ร่วมรับรางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทาน การประกวดกระทงใหญ่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วจศ. มช. ร่วมรับรางวัลชนะเลิศกระทงยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทาน รับถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2563

แนวคิดในการออกแบบรถกระทง มช.

“เฉลิมทิพยรัฏฐ์ นพบุรงามวัฒน์สง่านคร”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง อำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม ด้วยสัญลักษณ์ช้างชูคบเพลิง อันเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสัญลักษณ์แห่งบารมี ขบวนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้อัญเชิญพญาช้างเอราวัณ อันเป็นช้างที่มีพละกำลัง เป็นพาหนะของพระอินทร์อันสถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กำหนดให้เป็นประธานของรถกระทง ซึ่งมีตราพระราชลัญจกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประทับอยู่ในวิมานมาลาบนหลังช้างเอราวัณ ตามคติความเชื่อเทวราชาของคนไทย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพ ประดับประดาด้วยต้นปาริชาติอันเป็นดอกไม้ทิพย์

ช้างเอราวัณ นับเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขา ผิวกายเผือกผ่อง เป็นพาหนะคู่พระทัยของพระอินทร์ เป็นสัญลักษณ์ของการกระทำความดี และสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ส่วนด้านหน้าและท้ายขบวนประกอบไปด้วยบริวารช้างมงคลทั้ง 4 เชือก ช้างแต่ละหัวมีงาเจ็ดงา แต่ละงามีสระโบกขรณีเจ็ดสระ แต่ละสระมีกอบัวเจ็ดกอ แต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอก แต่ละดอกมีกลีบเจ็ดกลีบ แต่ละกลีบมีเทพธิดาฟ้อนรำรายรอบ

ด้านหน้ามีพญานกยูง(มยุเรศ) เป็นสัญลักษณ์แทนกษัตริย์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง สว่างไสว ดั่งพระอาทิตย์ และความสง่างาม ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา

ด้านหลังมีเครื่องสัตตภัณฑ์ สัญลักษณ์แห่งการจำลองเขาพระสุเมรุ ตามคติความเชื่อศูนย์กลางจักรวาลและการกำเนิดโลกนาฏดุริยการ ได้ริรังสร้างสรรค์จำลองนาฏยกรรมของเทพธิดาทั้ง 33 องค์ ประกอบเสียงทิพยดนตรีโดยใช้ท่วงทำนองเดิมของเพลงพร้าวไกวใบ เรียบเรียงแต่งทำนอง สอดประสานเพิ่มเติมโดยใช้การแปรทำนองหลักและออกแบบเสียงประสานใหม่ให้เชื่อมองค์ประกอบต่างๆ ในดนตรี ทำให้เกิดความสอดคล้องกับความประณีตของรถกระทง

การแสดงประกอบ “เฉลิมทิพยรัฏฐ์ นพบุรงามวัฒน์สง่านคร” ชุดนี้จึงเป็นนำเสนอให้เห็นถึงความศิวิไลซ์ที่เชื่อมโยงระหว่างประเพณีวัฒนธรรมและนวัตกรรม รายละเอียดต่างๆ ถูกเพิ่มลงบนศิลปะแบบดั้งเดิม โดยยังคงอัตลักษณ์ไว้อย่างดีเช่นเมืองเชียงใหม่ที่พร้อมจะพัฒนาก้าวหน้าทั้งยังรักษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้ได้อย่างงดงาม

รถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ย้ายมาติดตั้ง ณ บริเวณหน้าศาลาธรรม เพื่อจัดตั้งเป็นนิทรรศการให้ชาว มช. เราได้ชื่นชมกัน 1 สัปดาห์