วจศ. มช. ลงพื้นที่ ณ อ. ฮอด จ.เชียงใหม่ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

วันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม โดยลงพื้นที่ศึกษาเยี่ยมชมและรับฟังข้อเสนอแนะจากตัวแทน และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ในอนาคต นำโดย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจสุขภาพฟรีแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ ณ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่