ศูนย์ศิลปะบ้านตึก | งานนิทรรศการ Ghostly Body

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 มีพิธีเปิดนิทรรศการ Ghostly Body ของ ผศ. ชัชวาล นิลสกุล อาจารย์สาขาวิชาจิตรกรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น. ขอความร่วมมือใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID19 ครับ/ค่ะ