เรื่องสำคัญที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้

ช่องทางสื่อสารสำหรับนักศึกษาใหม่ คณะวิจิตรศิลป์

Fanpage Facebook : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Fanpage Facebook : นักศึกษาทุน / กยศ. / กรอ วิจิตรศิลป์

Group Facebook : วจศ.มช.

Fanpage Facebook : สโมสรนักศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Group Facebook : นศ.วิจิตรศิลป์ มช.รหัส 64 by Fofaเรื่องสำคัญที่นักศึกษาใหม่ต้องรู้