โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 – ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอเจียร์

โครงการมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 11 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีการจัดต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเชิญชวนดีไซน์เนอร์นานาชาติเข้าร่วมโครงการได้ จึงได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการเพื่อออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ให้แก่สถานทูตหรือสถานกงสุลที่เข้าร่วมโครงการ

 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน และภาพบรรยากาศภายในงาน ทูตานุทูต กงสุลกิตติมศักดิ์ รวม 100 ประเทศร่วมด้วยนิสิต นักศึกษา รวมถึงสถาบันการศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอทั่วประเทศ จำนวน 73 สถาบัน
ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยจำนวน 20 แห่ง วิทยาลัยการอาชีวศึกษาจำนวน 40 แห่ง และสถาบันออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอภาคเอกชนจำนวน 13 แห่ง รวมอาจารย์จำนวน 231 คน และนักศึกษาจำนวน 318 คน เข้าร่วมโครงการ โดยมีการออกแบบและตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับคณะทูตานุทูตและนางแบบ นายแบบกิตติมศักดิ์ ใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ทั้งหมดและมีตัวแทนนักศึกษาเดินแบบแทนทูตานุทูตประจำประเทศจอร์เจีย ด้วยชุดผ้าไหมที่ออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ในการนี้คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งนักศึกษาจากสาขาวิชาการออกแบบ จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการ ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบจากคณาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบจำนวน 2 ท่าน คือ
1. รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
2. อาจารย์ชวรจน์ ชะวะนะเวช
โดยแบ่งเป็น 2 ทีมเพื่อออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายให้ประเทศต่างๆ ได้แก่ ทีมที่ 1 ออกแบบและตัดเย็บให้กับประเทศจอร์เจีย

1. นายเบญจวุฒิ โยธาวุธ
2. นางสาวชนิการต์ โมงยาม
3. นางสาวชลิตา กันทา
4. นายปริญญา รามนาถ์
5. นายอัญอานันท์ กิตตน์ธัญธร

 

สำหรับรายละเอียดของโครงการฯ และข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ใน
1.Website : www.celebrationofsilk.com
2. FaceBook : Celebration Of Silk
3. You Tube : Celebration of Silk Channel
4. www.facebook.com/LiveNBT2HD/videos/5294451240614585