โครงการอบรมร่วมมือเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับชุมชนบ้านตนเปา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาประติมากรรม จัดโครงการอบรมร่วมมือเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับชุมชนบ้านตนเปา ณ อ. สันกำแพง โดยมีการจัด workshop สาธิตการทำกระดาษสา ให้นักศึกษาได้เรียรู้ และเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ รวมถึงจะมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ จากการเวิคชอฟครั้งนี้ ในวันที่ 25 กค. 2563