ติดต่อเรา

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

หน่วยบริหารงานวิจัย 053 94 4829
หน่วยบริการวิชาการ 053 94 4829
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 053 94 4829
วารสารวิจิตรศิลป์ 053 94 4829


คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ สำนักงาน: 053 94 4812