[เอกสารดาวน์โหลด] คู่มือนักวิจัย ในการขอทุน วช ฉบับปี 2566

คู่มือนักวิจัย ในการขอทุน วช ฉบับปีงบประมาณ 2566

ในการขอทุนวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ฉบับปี 2566

 

งานบริหารงานวิจัยฯ ได้อัพโหลดคู่มือฉบับนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้การบริหารทุนของ วช. มาดังนี้

 

*เอกสารนี้จัดทำโดย วช.

 

 

[download] คู่มือนักวิจัย ในการขอทุน วช ฉบับปีงบประมาณ 2566

 

 


งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์

โทร. 053944829