ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ (สายวิชาการ) ตำแหน่ง อาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E220061 สำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด : ใบสมัครงาน และแบบแจ้งสถานภาพการเป็ นผู้กู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220061

——————————————————————————————————————————————

ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220061_001
ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงาน E220061_002

Marka tescili protez sa