(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ E220059 สังกัด ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ

Marka tescili protez sa