(ไทย) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเลขที่ E220067 (เชิงรุก) สังกัด งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

Marka tescili protez sa