(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงาน ณ งานการเงินฯ งานนโยบายและแผนฯ)

Marka tescili protez sa