(ไทย) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E220028 สังกัด สาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง

Marka tescili protez sa