(ไทย) ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบบุคลิกภาพและสอบสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ S4220017 สังกัด สำนักงานคณะวิจิตรศิลป์

Marka tescili protez sa