(ไทย) ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E220060 สังกัด งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและเทศสัมพันธ์

Marka tescili protez sa