รับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประจำปีการศึกษา 2564
Undergraduate Admission for the Academic Year 2021

ติดต่อสำนักทะเบียนฯ