แจ้งเบาะแสทุจริตและประพฤติมิชอบ/สายตรงผู้บริหาร (Voice Of Customer)

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เสาร์ - อาทิตย์ ปิดทำการ
โทรศัพท์และโทรสาร สำนักงาน: 053 94 4805, 053 21 1724
อีเมล์: saraban_fofa@cmu.ac.th