การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564

 

สำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การบรรยายทุน ERASMUS+ ประจำปี 2564
ในหัวข้อ ERASMUS+: Gateway to European Scholarships and Capacity Building Projects
ซึ่งรวบรวมข้อมูลการศึกษาประเภทต่างๆ และทุนสนับสนุนทางวิชาการเพื่อสนับสนุนโรงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในยุโรป ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน -25 สิงหาคม 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (ZOOM)
.
สำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจศึกษต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
แนะนำหัวข้อที่ 1 – 4
.
สำหรับอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
แนะนำหัวข้อที่ 1, 5 – 6
.
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3gcrI9Z
ดูตารางการอบรมในภาพฉบับเต็มในภาพประกอบ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
เมวิกา
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
โทร. 44829
Email meviga.h@cmu.ac.th