การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าห่อศพ”

กลุ่มวิชาศิลปกรรมไทย สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “ผ้าห่อศพ” วิทยากรโดย “อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี” วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 9B อาคารปฏิบัติการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่