การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบ 5 การรับตรงอิสระ

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(TCAS รอบ 5) การรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

รับสมัครระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2562  ดำเนินการโดยคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้สมัครศึกษาคุณสมบัติ/เงื่อนไข/รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครของสาขาวิชาดังกล่าว ได้ที่เว็บไซต์ http://www.finearts.cmu.ac.th

ผู้สมัครต้องมีสิทธิ์ในการสมัคร หากผู้สมัครประสงค์จะสมัคร TCAS รอบที่ 5 จะต้องไม่เคยใช้สิทธิ์ใน TCAS รอบที่ 1-4 หรือหากเคยใช้สิทธิ์แต่ประสงค์สมัคร/คัดเลือก TCAS รอบที่ 5 ให้ผู้สมัครทำการสละสิทธิ์ ภายในช่วงที่ 4 (วันที่ 7-8 มิถุนายน 2562)ทั้งนี้​ ขอให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดและตรวจสอบเงื่อนไขการยืนยันสิทธิ์​ การสละสิทธิ์​ และการคืนสิทธิ์​ตามที่​ ทปอ​ กำหนด ที่ http://mytcas.com/wp-content/uploads/docs/tcas62man_student.pdf

คลิกลิงค์รับสมัครออนไลน์ที่นี่