การแสดงดนตรีประกอบการบรรยาย “Contemporary Lanna Music Lecture Concert”


เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการแสดงดนตรีประกอบการบรรยาย “Contemporary Lanna Music Lecture Concert” ในโครงการพัฒนานวัตกรรมดนตรีล้านนาสร้างสรรค์ โดยมี การแสดงผลงานประกอบการบรรยายบทเพลงดนตรีล้านนาสร้างสรรค์ที่ประพันธ์โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ ศิลปิน นักดนตรี นักประพันธ์เพลงร่วมสมัยและดนตรีโลก ที่มากความสามารถในพื้นที่ภาคเหนือมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเพลงล้านนาสร้างสรรค์ ทั้งหมด 5 วง รวมถึงบทเพลงพิเศษ กว่า 11 บทเพลง รวบรวมเป็นอัลบั้มเพลง จำนวน 1 ชุด โดยสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้ง/เว็ปไซต์เผยแพร่ข้อมูล ดังท้ายข้อความนี้
– บทเพลงในโครงการพัฒนานวัตกรรมดนตรีล้านนาสร้างสรรค์

>>>>>>คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพทั้งหมดและสรุปรายงานการผล<<<<<<<