กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์คณะฯกำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มช. TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
รอบ 1และ 2 www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply
โครงการที่คณะดำเนินการ รอบ2 www.finearts.cmu.ac.th
รอบ 3 www.mytcas.com
น้องๆ ผู้ที่สนใจสามารถดูกำหนดการนี้ได้เลยหรือหากมีคำถามสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย สำนักทะเบียนและประมวลผล มช
เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply