กิจกรรม workshop สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ฯ

เวลา 9.30 น. วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 คณะวิจิตรศิลป์ จัดโครงการ 2020 Thailand – Los Angeles International Workshop and Art Exchange เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณาจารย์สาขาศิลปะภาพพิมพ์ในนามของศิลปินไทย รวมกับ ศิลปินนานาชาติ 5 สัญชาติในนามของ Sola Gallery ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบูรณาการกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ เข้ากับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ด้วยกิจกรรม workshop ให้กับอาจารย์ผู้สอนศิลปะระดับมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติอีกด้วย ณ บริเวณโถงด้านหน้าคณะฯ

(www.curlygirldesign.com)