คณะวิจิตรศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุมนัสยา โวหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 (Designer of the Year 2021 )คณะวิจิตรศิลป์ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. สุมนัสยา โวหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย ที่ได้รับรางวัลนักออกแบบแห่งปี 2564 (Designer of the Year 2021 ) ด้าน Finalist Emerging Designer Awards 2021 Product Design เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2564 จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ สำนักงานวันธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย และสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย