คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020

คณะวิจิตรศิลป์ มช. ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 Thailand Quality Class : TQC 2020